Facebook

Biuletyn Informacyjny Nr 1/2019

Biuletyn Informacyjny Nr 1/2019
31.01.2018

Informujemy, że dostępny jest kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego wydawany w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Biuletyn jest dostępny w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie całej Polski. Adresy punktów oraz godziny otwarcia znaleźć można w zakładce Punkty Pomocy Prawnej oraz na profilu Stowarzyszenia na serwisie Facebook.

Kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego
W numerze:

Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy

Błąd medyczny

Odszkodowania za opóźniony lot

Zasady wliczania pracy do stażu pracowniczego

Pożyczka konsumencka

Odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43