Facebook

Biuletyn Informacyjny Nr 2/2019

Biuletyn Informacyjny Nr 2/2019
28.02.2019

Informujemy, że dostępny jest kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego wydawany w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Biuletyn jest dostępny w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie całej Polski. Adresy punktów oraz godziny otwarcia znaleźć można w zakładce Punkty Pomocy Prawnej oraz na profilu Stowarzyszenia na serwisie Facebook.W numerze

Testament szczególny ustny

Dopuszczalność wykreślenia danych jednego małżonka z dowodu rejestracyjnego samochodu objętego małżeńską współwłasnością majątkową

Testament allograficzny

Zmiana kodeksu pracy w zakresie potwierdzania umowy o pracę

Testament szczególny - podróżny

Umowa o dzieło a kontrole zakładu ubezpieczeń społecznychStowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43