Facebook

Biuletyn Informacyjny Nr 5/2019

Biuletyn Informacyjny Nr 5/2019
31.05.2019

Informujemy, że dostępny jest kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego wydawany w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Biuletyn jest dostępny w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie całej Polski. Adresy punktów oraz godziny otwarcia znaleźć można w zakładce Punkty Pomocy Prawnej oraz na profilu Stowarzyszenia na serwisie Facebook.

12 200 24 43